Ringsted Kommune - historie

Ringsted Kommune. Den danske søofficer og kobberstikker Poul Grønvold (1718-60) står bag denne fremstilling af Ringsted by i midten af 1700-t. Stikket indgår i en serie, der illustrerer Frederik 5.s rejse i 1749 gennem Danmark til Norge. To år før var Ringsted blevet hærget af en voldsom brand, men var nu under genopbygning med opførelse af bl.a. bindingsværkshuse. Også tidligere, i 1693 og 1717, havde brande ødelagt store dele af byen.

.

Ringsted Kommune. Ruinen af Knud Lavards Kapel ved Haraldsted.

.

Kærup.

.

Ringsted Kommune. Skjoldnæsholm.

.
Benløse Kirke

Benløse Kirke, Ringsted Kommune.

Benløse Kirke
Af .

Ringsted Kommune. Hovedgården Giesegård.

.
Bringstrup Kirke

Bringstrup Kirke, Ringsted Kommune. Foto: 2006.

Bringstrup Kirke
Af .
Bringstrup Kirke

Bringstrup Kirke, Ringsted Kommune.

Bringstrup Kirke
Af .
Farendløse Kirke

Farendløse Kirke, Ringsted Kommune.

Farendløse Kirke
Af .
Farendløse Kirke

Farendløse Kirke, Ringsted Kommune.

Farendløse Kirke
Af .
Vetterslev Kirke

Vetterslev Kirke, Ringsted Kommune. Foto: 2005.

Vetterslev Kirke
Af .
Kværkeby Kirke

Kværkeby Kirke, Ringsted Kommune.

Kværkeby Kirke
Af .

Ringsted Kommune - historie, Ringsted Kommune blev oprettet i 1970 ved sammenlægning af sognekommunerne Gyrstinge i Alsted Herred og Haraldsted-Allindemagle, Benløse, Bringstrup-Sigersted, Nordrupøster-Farendløse, Vetterslev-Høm, Jystrup-Valsølille, Kværkeby, Ringsted Landsogn, Sneslev, Vigersted og Ørslev, alle i Ringsted Herred, og Ringsted købstad. Kommunen var uberørt af strukturreformens kommunesammenlægninger 2007.

Næsten alle kommunens landsbykirker er fra den romanske periode og opført af forskellige blandinger af kampesten, frådsten, faksekalk og kridt; kirkerne i Benløse og Vetterslev er bygget af teglsten i senromansk tid, 1250-1300.

Der er middelalderlige kalkmalerier i Bringstrup Kirke og Vigersted Kirke, malet af samme maler ca. 1450, og i Haraldsted (ca. 1525), Kværkeby (tre perioder 1300-1500) og Jystrup (ca. 1490). Ruinerne efter Knud Lavards Kapel ligger nær Haraldsted Kirke.

Den gamle bebyggelse uden for købstaden var samlet i ret store landsbyer med regulære dyrkningssystemer organiseret som trevangsbrug med udstrakte vangelag (se dyrkningssystemer). De fleste landsbyer blev udskiftet i 1790'erne, hvorpå en stor udflytning fra landsbyerne fulgte.

Ringsted Kloster havde sin store hovedgårdsmark syd og vest for byen med talrige fæstegårde på Midtsjælland. Efter Reformationen blev det i 1592 et kongeligt len, der blev brugt som embedslen for landsdommeren på Sjælland. 1720 blev godset solgt til private. 1917 købte Ringsted Kommune hovedgården, hvis jorder blev udstykket, og hovedbygningen brugt som præstebolig. Nord for Langesø ligger det store voldsted Nygård, der er rester af den gamle Valsøgård, som i 1300-t. tilhørte Dyreslægten og var hovedgård frem til 1500-t. og derefter i et par årtier kongeligt jagtslot.

Derudover har kommunen otte hovedgårde. Størst er Skjoldenæsholm, der kendes fra 1200-t. som krongods og siden var et kongeligt len, fra 1567 under Roskildegård og 1617-62 under Ringsted Kloster. Hovedgården Sørup går måske tilbage til 1200-t.; i 1743 indgik godset i baroniet Conradsborg, der blev opløst i 1796.

Kærup kendes fra 1480; den kom før 1519 til Ringsted Kloster, som den hørte under indtil 1808. Gården blev delvis udstykket i 1915.

Fra midten af 1400-t. tilhørte Allindemaglegård slægten Bille. 1575 blev den mageskiftet til kronen og nedlagt som hovedgård, men i 1839 blev hovedgården genoprettet og udgjorde fra 1844 sammen med Skjoldenæsholm et fideikommisgods. Den blev delvis udstykket 1926.

Rosengården kendes fra 1300-t. under navnet Kværkebygård og hørte under Ringsted Kloster indtil 1664, fra 1685 under hovedgården Sørup. Siden 1866 har den tilhørt familien Suhr. Eskilstrup opstod i landsbyen af samme navn i 1300-t. Fra kort før 1400 til 1583 var den i slægten Skaves besiddelse.

Ottestrup var i 1400-t. en væbnergård. Den hørte 1725-1929 under Giesegård, som er områdets yngste hovedgård. Den blev oprettet i 1683 af amtmand Frederik Giese (1625-93) af landsbyen Skivede og ni gårde i Nordrup. Siden 1736 har den tilhørt slægten Schack.

Igennem kommunen går jernbanen fra København over Roskilde til Korsør, der blev åbnet i 1856 med stationer i Kværkeby og Ringsted. Linjen Ringsted-Køge fungerede 1917-63 med stationer i Ringsted, Havbyrd, Sneslev, Farendløse og Ørslev. Som led i den store Midtsjællandske Jernbane blev strækningen Næstved-Ringsted åbnet i 1924 med stationer i Englerup og Ringsted. Banen blev i 1925 ført videre til Hvalsø med stationer i Ortved og Jystrup og trinbræt i Skjoldenæsholm, men allerede i 1936 blev denne del nedlagt.

Læs mere om Ringsted Kommune.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig