Ringen, dansk modstandsorganisation under besættelsen, oprettet i slutningen af 1941 under navnet Dansk Studiering som et halvillegalt net af grupper; initiativtageren, bibliotekaren Jørgen Banke, forlod hurtigt organisationen, hvorpå Frode Jakobsen som den ledende kraft oprettede faglige kredse i København, mens enhederne i provinsen blev folketingskredsene. Efter 29.8.1943 blev Ringen helt illegal. Den var i 1944 stærkt involveret i oprettelsen af militærgrupper, såkaldte ventegrupper, og i december 1943 indgik Ringen i den illegale hær- og flådeledelse, uden at det dog fik videre konsekvenser; en række illegale blade var også tilsluttet, ligesom sabotageorganisationen Holger Danske fra sommeren 1944 blev tilknyttet. Ringen var repræsenteret i Frihedsrådet fra oprettelsen i september 1943. Politisk rekrutterede Ringen blandt socialdemokrater og fra det politiske spektrums midte, men fremstillede sig som upolitisk i modsætning til Kommunisterne og Dansk Samling. Holdningen til efterkrigspolitikken var genoprettelse af førkrigstidens politiske system samt udrensning.