Dansk Samling var et politisk parti, stiftet i 1936 af kredsen bag tidsskriftet Det tredie Standpunkt. Bladets redaktør, Arne Sørensen, blev partiets førende skikkelse. Dansk Samling tog ligeligt afstand fra liberalismen og socialismen og forfægtede i stedet et pragmatisk formuleret tredje standpunkt. Partiet var aktivt i modstandsbevægelsen, Frihedsrådet og Befrielsesregeringen, ligesom det var repræsenteret i Folketinget 1943-47; i 1953 og 1964 opstillede det uden at opnå repræsentation.