Jørgen Banke, 1877-1953, dansk bibliotekskonsulent og forfatter. Banke, der var læreruddannet, var fra begyndelsen af 1900-t. en utrættelig agitator for det folkelige biblioteksvæsen og en af pionérerne inden for folkeoplysningens mærkesager, fx aftenskole og arbejderhøjskole. Jørgen Banke tog bibliotekseksamen i 1918 og blev året efter leder af centralbiblioteket i Esbjerg. I 1920 vedtoges den første danske bibliotekslov, og Banke blev knyttet til det nyoprettede Statens Bibliotekstilsyn som konsulent, en stilling han beklædte indtil 1945.