Rikval, d. 1089, biskop i Lund 1072-89. Rikval, der var en landflygtig og bandlyst klerk fra Paderborn, blev indsat af Svend 2. Estridsen efter biskop Eginos død. Ifølge traditionel opfattelse var valget af den bandlyste Rikval så uheldigt, at det førte til udskydelse af det danske ærkebispesædes oprettelse, mens nyere forskning snarere ser Rikval som offer for den tyske skismatiske kirkes opgør med paven.