Egino var biskop i Dalby og Lund. Den tyskfødte Egino var (hof)biskop i Dalby, samtidig med at den engelskfødte Henrik var biskop i Lund. Efter Henriks død overtog Egino hans bispestol. Egino berømmes af Adam af Bremen for sin missionsvirksomhed på Bornholm og i Blekinge.