Skismatisk, (se skisma), fremkaldende el. knyttet til et skisma.