Rasmus Nellemann, 1923-2004, dansk maler og grafiker. På Kunstakademiet 1948-53 havde han Aksel Jørgensen og Vilhelm Lundstrøm som lærere, på Grafisk Skole Holger J. Jensen. Maskiner, kraner og tekniske installationer hører til de motiver, der går igen i Nellemanns billedunivers, især i litografier og raderinger, forenklet til det abstrakte og præget af rette linjer. Den tekniske omhu og præcision viser sig også i de mange frimærker, han udførte for det danske postvæsen med landbrugsserien fra 1960 som de første. Bygholm Landbrugsskole i Horsens og Ledøje-Smørum Rådhus har han udsmykket med keramiske relieffer (1962 og 1986). Nellemann har udstillet med Koloristerne 1957-76, derefter som medlem af Den Frie Udstilling. Blandt udmærkelser er Eckersbergs og Thorvaldsens Medalje (1974 og 1986).