Radon-transformation, (efter den østrigske matematiker Johann Radon, 1887-1956), matematisk transformation, der til en funktion f defineret i planen (to dimensioner) knytter en funktion F defineret på linjer i planen ved integration af f langs sådanne. Transformationen kan generaliseres fx til tre dimensioner ved enten at integrere over planer eller over linjer i rummet. Radon-transformationen introduceredes af J. Radon i en artikel i 1917, hvori det vises, hvorledes f kan genfindes ud fra kendskabet til F. Den mest kendte anvendelse er røntgen-tomografi, der er teorien for, hvorledes en tredimensional struktur, fx inden i et menneskelegeme, kan genfindes ud fra målinger med røntgenstråler.