Radon-transformation er en matematisk transformation der til en funktion \(f\) defineret i planen (to dimensioner) knytter en funktion \(F\) defineret på linjer i planen ved integration af \(f\) langs sådanne. Transformationen kan generaliseres fx til tre dimensioner ved enten at integrere over planer eller over linjer i rummet. Radon-transformationen introduceredes af J. Radon i en artikel i 1917, hvori det vises, hvorledes \(f\) kan genfindes ud fra kendskabet til \(F\). Den mest kendte anvendelse er røntgen-tomografi, der er teorien for, hvorledes en tredimensional struktur, fx inden i et menneskelegeme, kan genfindes ud fra målinger med røntgenstråler.