RGB, standard til at specificere farver på fx en computer- eller tv-skærm. En vilkårlig farve angives ved procentindholdet af rød (R), grøn (G) og blå (B). I moderne computere angives indholdet af den enkelte farve sædvanligvis med et tal mellem 0 og 255 svarende til, at der kan gengives i alt ca. 16,7 mio. farver. Nyeste grafikkort kan angive farveværdien i intervallet 0 til 1023 og muliggør dermed visning af mere end 1 mia. forskellige farver. Se også CMYK og farve.