Pueblakonferencen, latinamerikansk bispemøde i Puebla i Mexico 1979 med 350 deltagere. Pave Johannes Paul 2. åbnede mødet, hvis hovedemne var evangeliets udbredelse i Latinamerika i nutid og fremtid. Slutdokumentet var et resultat af en række kompromiser, men mødet kan betragtes som en sejr for befrielsesteologien. Biskopperne konstaterede, at fattigdommen og undertrykkelsen blev forværret i tiåret efter Generalkonferencen i Medellín. Kirken valgte igen at stå på de fattiges og de undertryktes side og tog derved afstand fra de autoritære regimer, der overtrådte menneskerettighederne, mens de førte en neoliberalistisk økonomisk politik, som øgede afstanden mellem rige og fattige.