Prolog, Programming in Logic, programmeringssprog, udviklet ved universitetet i Marseille i 1972 som et værktøj til logikprogrammering baseret på prædikatslogik. Prolog er et målsøgende sprog. Brugeren definerer den opgave, der skal løses (kaldet målet), i form af et logisk udtryk, som evt. indeholder ubekendte størrelser, der skal bestemmes. Programmet har ikke form af en detaljeret fremgangsmåde (algoritme) til at nå dette mål skridt for skridt, men består af en database med fakta og regler, som målet skal opfylde, og som kan angives i vilkårlig rækkefølge. Når programmet udføres, gennemsøges databasen for at finde frem til de værdier, de ubekendte i målet skal have for at være i overensstemmelse med alle fakta og regler. Prolog bruges især inden for kunstig intelligens og er blevet anvendt til løsning af mange forskellige opgaver, fx symbolsk integration, udvikling af handlingsplaner, computerstøttet design af bygninger, udvikling af oversættere, databaseudvikling og behandling af naturligt sprog.