Poul Olesen er en dansk fysiker, ansat ved Niels Bohr Institutet, først som lektor (1971), siden 1998 som professor. Han har opnået stor international anerkendelse og opmærksomhed for sine arbejder inden for teoretisk partikelfysik, herunder specielt omkring opdagelsen af Nielsen-Olesen-vorteks-løsningen i gaugeteorier, en skaleringsteori for partikelproduktion, samt væsentlige bidrag til forståelse af kvarkindespærringsproblemet.