Pekingmennesket, Beijingmennesket, fossile menneskerester, som er fundet i Kina og henføres til arten Homo erectus. De tidligste fund blev gjort i 1903 ved lokaliteten Zhoukoudian nær Beijing; senere er flere fundsteder kommet til. Dateringer viser, at fundene er fra ca. 1,6 mio. år til 230.000 år gamle. I en snævrere betydning anvendes Pekingmennesket kun om fund fra Zhoukoudian, hvoraf en del gik tabt eller forsvandt under den japanske okkupation. Se også Homo og menneske.