PTC-modstand, (1. led fork.f. eng. positive temperature coefficient), elektrisk modstand, hvis modstandsværdi vokser med voksende temperatur (i modsætning til en NTC-modstand). Benyttes i målings- og styringskredsløb.