NTC-modstand, (1. led fork.f. eng. negative temperature coefficient), elektrisk modstand, hvis modstandsværdi aftager med voksende temperatur. Sædvanlige modstande har positiv temperaturkoefficient, dvs. modstanden vokser med temperaturen, men ved passende materialevalg kan man fremstille modstande med negativ temperaturkoefficient, NTC-modstande.