PASOK, Den Pan-Hellenske Socialistiske Bevægelse, græsk socialdemokratisk parti dannet 1974 af Andreas Papandreou. Se Grækenland (politiske partier).