P.A. Pedersen, Peder Anders Pedersen, 1869-1937, dansk ingeniør, som i perioden fra 1905 til 1930 stod for projektering af en lang række købstadskommunale jævnstrømsværker landet over. Som rådgivende ingeniør satte han sit præg på den tekniske og arkitektoniske udformning af disse elværker. Efter 1937 blev hans virksomhed videreført som ingeniørfirmaet P.A. Pedersen med bl.a. rådgivende opgaver for dansk elforsyning.