Oscar Ivar Levertin, 1862-1906, svensk forfatter. Som litteraturforsker var han metodisk præget af læreren og vennen Henrik Schück, men viede især 1700-t., bl.a. Linné og den gustavianske litteratur, sin ekspertise. Som digter og kritiker kom Levertin under kurophold i Schweiz til at stå Heidenstam nær, mens forholdet til Strindberg forblev ambivalent. Med sin lærde og musikalske fin de siècle-lyrik, bl.a. Nya dikter (1894), var Levertin et stort navn i tiden. Hans varige betydning ligger dog i hans medlevende forskning og kritik.