Ontariosøen, Lake Ontario, den mindste og østligste af De Store Søer mellem USA og Canada; ca. 19.000 km2, største dybde 236 m. Søen udgør en del af skibsruten Saint Lawrence Seaway og er ved Wellandkanalen og Niagara River forbundet med Eriesøen. Udløbet foregår via St. Lawrence River mod øst. Udledningen af spildevand fra Toronto, Hamilton og andre industribyer har især tidligere medført en alvorlig forurening.