Eriesøen, (efter indianerstammen erie, der beboede søens sydlige bred indtil midten af 1600-t.), Lake Erie, den sydligste af De Store Søer mellem USA og Canada; 25.700 km2. Søen udgør en vigtig del af Saint Lawrence Seaway og er ved floder og skibskanaler forbundet med søerne Huron i vest og Ontario i øst. Det naturlige udløb i Ontario sker via Niagara River, der med et fald på ca. 100 m danner de berømte Niagara Falls. Søen er stærkt forurenet af spildevand fra de store industribyer, af udsivninger fra landbruget og af syreregn. Forureningen har flere gange ført til forbud mod fiskeri og badning og er fortsat høj uanset skrappe miljøregler siden 1970'erne.