Great Lakes, De Store Søer, fællesbetegnelse for fem søer på grænsen mellem USA og Canada: Superior, Michigan, Huron, Erie og Ontario. De er indbyrdes forbundne og har via Saint Lawrence River udløb i Atlanterhavet. Tilsammen udgør de verdens største ferskvandsområde med et areal på 245.000 km2 og et vandindhold på 23.000 km3. Bassinerne, som søerne nu udfylder, blev antagelig dannet under gentagne gletscherfremstød i istiden. Søernes betydning er især knyttet til skibstransporten, som efter kanalbyggerier fra 1800-t. og åbningen af Saint Lawrence Seaway i 1959 kan foregå med oceangående skibe direkte mellem Atlanterhavet i øst og Lake Superior i vest. De største havnebyer, Chicago, Detroit, Cleveland, Milwaukee og Buffalo med tilsammen over 20 mio. indbyggere, ligger ved søerne Michigan og Erie, der begge er hårdt ramt af forurening og iltsvind.