Nykredit A/S, dansk realkreditinstitut, dannet i 1985 ved fusion af Forenede Kreditforeninger og Jyllands Kreditforening, som begge var dannet ved fusioner af kredit- og hypotekforeninger, der var oprettet 1851-1920. I 2003 købte Nykredit Totalkredit og blev Danmarks største realkreditinstitut med et udlån på 751 mia. kr. svarende til 40% af alle realkreditlån (ultimo 2006). Nykredit-koncernen omfatter foruden realkreditinstituttet bl.a. bank, pension og forsikring samt to tilknyttede ejendomsmæglerkæder, Nybolig og Estate. Nykredit har 300.000 kunder. Foreningen Nykredit, hvor alle låntagere automatisk bliver medlemmer, er hovedaktionær med en aktienandel på 86,7%. Ved en offentlig debat i 2006 blev Nykredit kritiseret for manglende medlemsindflydelse ved valg til repræsentantskab og bestyrelse.