Nis Lorenzen, 30.3.1794-14.3.1860, dansk politiker i Sønderjylland. Lorenzen ejede gården Lilholt ved Haderslev og var 1836-47 medlem af Stænderforsamlingen i Slesvig. Med front mod embedsmændene engagerede han sig i den danske sag og rejste krav om dansksproget retspleje m.m. i Nordslesvig, hvilket gennemførtes ved Sprogreskriptet af 14.5.1840. Lorenzen fulgte i 1842 danskhedens førende fortaler i Sønderjylland, Peter Hiort Lorenzen, og deltog aktivt i det danske arbejde i 1840'erne.