Niels Ryberg, 14.9.1725-29.8.1804, dansk storkøbmand. Som søn af en jysk fæstebonde flygtede Ryberg fra stavnsbånd og militærtjeneste. Efter en tid i købmandslære i Aalborg etablerede han sig i 1750 som købmand og grosserer i København. Han engagerede sig bredt i handel med danske og norske produkter og skibsrederi, handlede med slaver fra Guldkysten og sukker fra Vestindien, var aktiv i ledelsen af Asiatisk Kompagni og en af initiativtagerne til åbningen af handelen på Indien. Ligeledes var Ryberg engageret i farten på Island og Finnmarken og pioner inden for privat forsikringsvæsen. Ydermere var han med opkøb af godser på Fyn og i Sydsjælland optaget af landbrug, hvor han dels gennemførte udskiftning og udflytning af landsbyerne, dels begyndte tekstilproduktion med et socialt og beskæftigelsesorienteret sigte. På en lang række administrative poster formåede Ryberg at samarbejde gnidningsløst med de skiftende politiske magthavere.