Nicolaus 1., ca. 820-13.11.867, pave fra 858. Nicolaus anså paven for at være Guds repræsentant på Jorden og indehaver af absolut myndighed i kirken. Han tvang flere ærkebiskopper til at anerkende pavens autoritet. Over for den græske kirke førte Nicolaus en konfrontationspolitik, der bl.a. bestod i et aggressivt missionsfremstød på Balkan, som hørte under østkirken. Konflikten resulterede i, at patriarken af Konstantinopel, Fotios, og paven i Rom ekskommunikerede hinanden. Det ældste kendte pavebrev til en dansk konge (864) stammer fra Nicolaus 1.