Fotios, ca. 820-ca. 893, patriark af Konstantinopel 858-67 og 877-86. Den første periodes strid med paven i Rom om bl.a. kirkelig overhøjhed og trosbekendelsens ordlyd (filioque) førte til et kortvarigt brud mellem Rom og Konstantinopel. Den anden periode blev afbrudt efter strid med kejseren. Fotios var en central figur i udbredelsen af kristendommen til slaverne og en af den ortodokse kirkes lærdeste patriarker, kendt for samlinger af ældre græsk litteratur, teologiske værker samt prædikener, taler og breve.