Nakkebølle, hovedgård 7 km øst for Faaborg. Nakkebølle tilhørte slægten Bølle fra 1463, hvor det nævnes første gang, og frem til 1547; ejerfællesskab med Holstenshuus 1828-1923. På en oprindelig søholm, delvis omgivet af voldgrave, opførtes i 1559 for admiral Jacob Brockenhuus en toetagers hovedbygning med udkraget vægtergang, to firkantede hjørnetårne, hvis renæssancegavle stammer fra 1870'erne, og trappetårn mod gården. Til hovedhuset slutter sig to mindre sidelænger. Ombygninger blev foretaget i 1700- og 1800-t.