NORDINFO, samarbejdsorgan under Nordisk Ministerråd for området Bibliotek-Dokumentation-Information (BDI), oprettet 1977. Opgaven er at fremme informationsformidling, især til forskning, gennem koordinering, egne initiativer og projektstøtte, ikke mindst til samnordisk it-udvikling. Administrative omlægninger og voksende internationalisering har mindsket NORDINFOs rolle.