N.E. Bank-Mikkelsen, Niels Erik Bank-Mikkelsen, 29.3.1919-20.9.1990, dansk jurist og forsorgschef inden for Åndssvageforsorgen i 1959-70. N.E. Bank-Mikkelsen arbejdede for en forbedring af åndssvages forhold både i og uden for Danmark. Han deltog i en række udvalgs- og kommissionsarbejder, bidrog til debat og oplysning med artikler til dagblade og tidsskrifter og arbejdede som konsulent i en række europæiske lande samt i Australien, USA og Israel. N.E. Bank-Mikkelsen blev tildelt Kennedy International Award i 1968.