Mouvement républicain populaire, (fr. 'Den republikanske folkebevægelse'), MRP, kristelig-demokratisk fransk politisk parti, grundlagt 1944 af kredse med tilknytning til modstandsbevægelsen. MRP søgte efter krigen at samarbejde på tværs af de traditionelle politiske skel, og som et af de største og mest indflydelsesrige partier deltog det i en række regeringer under Den Fjerde Republik. Efter 1958 dalede vælgertilslutningen, og MRP stillede sidste gang op ved valget i 1967. Udsoningen med Tyskland og skabelsen af EF (EU) var blandt partiets mærkesager.