Montréalprotokollen er en protokol om stoffer, der nedbryder ozonlaget, bl.a. CFC og haloner. Montréalprotokollen er en tillægsprotokol til den internationale konvention til beskyttelse af ozonlaget, Wienkonventionen. Begge administreres af UNEP (FN's miljøprogram). Ved undertegnelsen af Montréalprotokollen i 1987 bandt parterne (41 lande) sig til at halvere forbruget af de fem vigtigste CFCer i 1998/99 og stabilisere forbruget af tre haloner i 1992, i begge tilfælde i forhold til forbruget i 1986. Aftalerne kan revideres, og i 1997 blev der aftalt afvikling af alle vigtige ozonlagsnedbrydende stoffer i både i- og ulande. Ulandene har dog ofte længere tid til afviklingen.