Haloner, (af halogen og -on), fællesbetegnelse for halogenerede alkaner, der indeholder både brom og fluor. Haloner har været anvendt som brandslukningsmiddel. Mest brugt har været halon 1211 (CF2ClBr), halon 1301 (CF3Br) og halon 2402 (C2F4Br2). Stofferne, der minder om freon, nedbryder ozonlaget, og brugen søges derfor afviklet gennem internationale aftaler.