Mieszko 1., d. 992, hertug af Polen af slægten Piast. Det lykkedes i perioder for Mieszko 1. at samle de fleste områder med polsktalende befolkning under sit herredømme. I 964 kæmpede han med den vendiske stamme veleterne om Forpommern og sluttede i 984 en traktat med den tyske kejser Otto 3., hvori Mieszko gik med til at betale ham tribut. I 966 lod Mieszko sig døbe, og to år senere blev kristendommen officielt indført i Polen med oprettelsen af et bispesæde i Poznań. I 990 erobrede han Schlesien og Małopolska med Kraków fra tjekkerne.