Michael Kerullarios var patriark i Konstantinopel 1043-1058 og én af hovedpersonerne i de begivenheder, der førte til bruddet (Det Store Skisma) mellem østkirken og vestkirken, da romerkirken og den byzantinske kirke i 1054 udvekslede bandbuller med gensidige kætterbeskyldninger, bl.a. i spørgsmålet om trosbekendelsens ordlyd (se filioque). De gensidige bandlysninger ophævedes i 1965.