Max Bæhring, 23.12.1939-20.10.2016, dansk fagforeningsmand. Max Bæhring blev udlært som maskinarbejder og fik sit første tillidshverv som tillidsmand i Thrige-Titan, København. Via en sekretærstilling i LO steg han til topposter i sit eget forbund, CO-Metal (fra 1992 CO-Industri); fra 1980 var han næstformand og 1991-2003 formand i såvel CO-Industri som Dansk Metal. Ud over de tillidshverv, der naturligt følger med en så central placering, var Max Bæhring 1980-2005 formand for Arbejdernes Oplysningsforbund i Danmark, AOF.