Manuel 2. Palaiologos, 1350-1425, byzantinsk kejser fra 1391, søn af Johannes 5. og hans medkejser fra 1373. Reelt var Manuel 2. en osmannisk vasal og måtte yde tribut og militær støtte. Alligevel belejrede sultan Beyazit 1. Konstantinopel 1394-1402. I den periode forsøgte Manuel at skaffe hjælp ved diplomatiske rundrejser i Vesten, men konkrete resultater udeblev. Tronstridigheder i Osmannerriget efter 1402 gav Manuel 2. et pusterum, som han udnyttede til at styrke rigets forsvar. 1425 abdicerede han, gik i kloster og døde kort efter.