Lodin Lepp, (tilnavn Lepp, oldn. leppr 'hårtot'), d. 1288, norsk diplomat og merkesmann. Lodin var med i den delegation, som 1257-58 ledsagede Håkon 4. Håkonssons datter Kristina (1234-62) til den castilianske konge, Alfonso 10. den Vise, hvis bror hun blev gift med. I 1262 var han som kongelig gesandt hos sultanen af Tunis, og siden besøgte han Egypten for Magnus 6. Lagabøter. I 1281 var Lodin chefforhandler på norsk side, da Jónsbók blev antaget som islandsk lov på Altinget.