Jónsbók, islandsk lovbog, vedtaget på Altinget 1281. Den er opkaldt efter en af sine hovedforfattere, lovmanden Jón Einarsson. Jónsbók bygger på Magnus 6. Lagabøters landslov (1274), men optager en del bestemmelser fra Grágás. Med få ændringer var Jónsbók gældende lov indtil enevældens indførelse i Island 1662, og den er aldrig blevet ophævet i sin helhed. Jónsbók blev først trykt i 1578, men findes i et stort antal håndskrifter.