Leuconostoc, (af gr. leukos 'hvid' og nylat. Nostoc, navn på slægt af cyanobakterier, som Leuconostoc har en svag lighed med, dvs. 'farveløs eller hvid Nostoc'), slægt af kugleformede, grampositive mælkesyrebakterier, der vokser i kæder og hermed ligner streptokokker. Leuconostoc er heterofermentatorer, dvs. de danner flere forskellige fermenteringsprodukter. Nogle stammer danner smagsstofferne diacetyl og acetoin ved nedbrydning af citrat og anvendtes tidligere som startkulturer ved fremstilling af syrnede mejeriprodukter. Andre stammer producerer store mængder af polysaccharidet dekstran, når bakterien dyrkes på substrat indeholdende sucrose. Dekstran kan anvendes til medicinsk brug som erstatning for blodplasma.