Legendre-polynomier er et vigtigt system af ortogonale polynomier.