Le Creusot, by i Frankrig 120 km NV for Lyon; ca. 22.300 indb. (2013). Le Creusot og dens nabobyer udgjorde i sidste halvdel af 1800-t. et af Frankrigs vigtigste sværindustriområder, baseret på lokale kulforekomster i Centralmassivet. Hele industrikomplekset med bl.a. våbenindustri og jernbanemateriel udvikledes og var ejet af familiekoncernen Groupe Schneider (se Joseph Eugène Schneider). Det er i 1900-t. blevet udkonkurreret, og minerne er lukkede. I 1960-1980'erne afvikledes sværindustrien. Det er kun i ringe grad lykkedes at forny erhvervslivet; arbejdsløsheden er høj, og der er betydelig fraflytning, som placeringen af to universitetscentre (1975 og 1991) ikke har kunnet standse. Med åbningen af højhastighedsbanen Paris-Lyon er Le Creusot blevet station på denne strækning.