Kvadrantiderne, Quadrantiderne, meteorsværm (stjerneskudssværm), der optræder hvert år 3/1-4/1. Radianten (det punkt på himlen, som meteorerne synes at stråle ud fra) er nær Karlsvognens stang. Varigheden er ca. 0,4 døgn, og det maksimale antal stjerneskud er ca. 100 i timen.