Koresand, højsande umiddelbart sydvest for Mandø i Vadehavet. Det ca. 30 km2 store område strækker sig mod syd til Juvre Dyb ved Rømø. Det overskylles ved storm, hvorved bølgerne hindrer opvækst af planter og permanente klitter. Flybilleder viser dog, at området forøges i volumen. Stedet er kendt for sine mange sæler.