Juvre Dyb, indtil 17 m dyb tidevandsrende mellem højsanderne Koresand syd for Mandø og Juvre Sand nord for Rømø. Mod vest blokeres dybet af en barre på 2-3 m vand, mens det ud for Rømøs nordspids forgrener sig i to mindre løb, Mandø Leje og Rømø Leje. Juvre Dyb afvander et 131 km2 stort tidevandsområde.