Karl Weierstrass var en tysk matematiker. Han underviste i 14 år på forskellige gymnasier, før han i 1856 kom til Berlin som medlem af Akademiet og professor ved Den Tekniske Højskole (1856-64) og derefter ved universitetet. Hans forelæsninger tiltrak studerende fra hele verden, og de udbredte Weierstrass' stringente aritmetiserede tilgang til den matematiske analyse, som var baseret på en konstruktion af de reelle tal. Denne tilgang (den såkaldte "epsilon-delta"-formulering, jf. kontinuert funktion) og en teori for komplekse analytiske funktioner baseret på konvergente potensrækker dannede grundlag for hans vidtgående resultater om elliptiske og abelske funktioner samt variationsregning.