Karl, 1680-1729, dansk prins; søn af Christian 5. og bror til Frederik 4. Karl brød for en tid med sin bror i 1721 pga. stridighederne i forbindelse med kroningen af dronning Anna Sophie. Han ejede flere godser, bl.a. Vemmetofte, og var her en patriarkalsk godsejer, der bl.a. grundlagde almueskoler.