Anna Sophie, 16.4.1693-7.1.1743, dansk dronning. Ved en maskerade i 1711 blev Frederik 4. stærkt betaget af Anna Sophie Reventlow, datter af kongens afdøde storkansler, Conrad Reventlow. Året efter lod han hende bortføre fra hendes hjem, godset Clausholm ved Randers, og blev gift med hende til venstre hånd. I 1721 blev hun - dagen efter dronning Louises bisættelse - viet til kongens højre hånd og kort efter kronet til dronning. Forholdet vakte forargelse og splid i kongefamilien og ved hoffet. En række regeringsmedlemmer blev udskiftet med slægtninge og tilhængere af Anna Sophie, ligesom hendes indflydelse gjorde sig gældende ved andre udnævnelser. I ægteskabet fødtes flere børn, der imidlertid alle døde som små. Efter kongens død 1730 faldt hun i unåde og blev forvist til Clausholm. Hun er den eneste danske dronning af ikke-fyrstelig æt.