Conrad Reventlow, 21.4.1644-31.7.1708, dansk storkansler, far til dronning Anna Sophie. Reventlow, der nød Christian 5.s og Frederik 4.s velvilje, blev 1682 medlem af Gehejmekonseilet og chef for Danske Kancelli og Tyske Kancelli og 1699 storkansler. Derved stod han i spidsen for udenrigsstyrelsen og havde held til at holde landet uden for periodens krige, hvorved handel og søfart blomstrede. Reventlow, der i 1673 blev greve, var storgodsejer; bl.a. erhvervede han i 1683 Clausholm, hvis hovedbygning han lod opføre i 1699.