Junkerdalen er en dal i Nordnorge umiddelbart nord for polarcirklen. Gennem dalen er der vejforbindelse til Sverige. Dalens stejle, solvendte nordskråning, Junkerdalsura, består af kalksten og skifre, som sammen med det gunstige mikroklima betinger en meget rig flora med bl.a. mange orkidéer.